23 มกราคม, 2551

การวิเคราะห์ตนเอง

ก่อนอื่นในภาระงานที่รับผิดชอบ เราวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อยของเราหรือยัง ครับ

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การวิเคราะห์จุดเด่น SWOT วิเคราะห์แล้วไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี

tod กล่าวว่า...

อยากทราบวิธีวิเคราะห์ SWOT